3 Mart 1924 tarihli devrim kanunlarının laiklikle ilgisini araştırınız. Bu kanunlar devlet ve toplum yapısının laikleşmesini nasıl etkilemiştir

Soru
, 1 Cevap 338 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Ulusal egemenlik kavramıyla bağdaşmayan ve toplumsal gelişmenin önünde engel olarak duran çağdışı kurumlarla birlikte cemaatlerin, tarikatların da tasfiye edildiği tarihtir.

  Halifelik kaldırıldı. Halife başta olmak üzere Osmanlı hanedanının bütün mensupları yurtdışına gönderildi.

  Tevhid-i Tedrisat (eğitimde birlik) yasası kabul edildi.
  Şeriye ve Evkaf Bakanlığı kaldırıldı, modern hukukun önü açıldı.
  Sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu, Müslümanlık hurafelerden kurtarıldı.
  Böylece dine dayalı devlet yönetimiyle birlikte dine dayalı eğitim sistemi de kaldırılmış oldu.
  Mahalle mektepleri ve medreseler kapatıldı.
  Bunların yerine akla ve bilime dayalı yeni ve çağdaş bir eğitim sistemi getirildi. Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi. Ayrıca ülkenin dört bir yanında Osmanlı tarafından açılmış olan azınlık okulları da kapatıldı.

  Ulusal egemenlik kavramıyla bağdaşmayan ve toplumsal gelişmenin önünde engel olarak duran çağdışı kurumlarla birlikte cemaatlerin, tarikatların da tasfiye edildiği tarihtir.

  Medeni Kanun çıkarıldı, modern aile yapısı kuruldu. Çok eşlilik sona erdirildi. Şapka kanunu çıkarılıp fes, serpuş, sarık, cübbe vesaire sona erdirildi. Bu yapılırken kadınların giysilerine hiçbir biçimde kısıtlama getirilmedi. Harf devrimi yapıldı, Latin harflerine geçildi. Eski unvanlar kaldırılıp soyadı alma zorunluluğu getirildi. Saat, takvim ve bütün ölçüler Batı esaslarına göre yeniden düzenlendi.
  Tekke ve zaviyeler, medreseler kapatıldı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .