Cevap ( 1 )

  1. 3.Selim’e sunulan layihalarda ülkenin ticaret dengesindeki bozulmaya da dikkat çekiliyordu. İthalatın ihracatın önüne geçmemesi, memleketin madenlerinin işlen­mesi, ihtiyaç olmayan lüks tüketim eşyalarının ithalatının yasaklanması, sikkelerin değerinin düşürülmemesi ve halkın israftan kaçınması layihalarda öne çıkarılan belli başlı ticari ve iktisadi önlemlerdi. III. Selim, iktisadi hayatın ıslahı için öncelikle gedik (tekel, imtiyaz) usulünü kaldırdı. Tüccar ve esnaf gediklerinin kaldırıl­masıyla serbest hâle getirilen ticaretin geliştirilmesi yoluna gidildi. Böylece Osman­lı sanayi ve ticareti Avrupa’da olduğu gibi serbest rekabet ortamına kavuşuyordu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .