Cevap ( 1 )

 1. 31 Mart Olayı (Vakası):
  Osmanlıda mevcut yönetimi ve anayasal düzeni değiştirmeye yönelik, meşrutiyete karşı ilk isyandır.

  İsyanlarda Volkan Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi öldürüldü.

  Rejime karşı 31 Mart 1325- 13 Nisan 1909’da Rumeli’den İstanbul’a getirilip Taşkışla’ya yerleştirilen 4. Avcı Taburu tarafından başlatılmıştır.

  İngilizler tarafından desteklenen “şeri’at elden gidiyor”  diye kışkırtılan gerici grubun isyanı Hareket ordusu tarafından 13.gününde bastırıldı.  Hareket ordusu kurmay başkanı Mustafa Kemal idi.

  İsyanda parmağı olduğu gerekçesiyle II. Abdülhamit tahttan indirildi, V. Mehmet çıkarıldı.  Padişah’ın yetkileri kısıtlandı, meclisin yetkileri artırıldı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .