Cevap ( 1 )

  1. Abbasiler döneminde  Türklerle Müslüman  Araplar birlik olmuş, Çin kuvvetlerine karşı Talas Savaşını birlikte kazanmışlardı. Emeviler döneminde Türkler ‘in Müslüman Arapların  kötü olan ilişkileri, Abbasiler döneminde bu savaş sonrasında düzeldi.

    Abbasiler Türklere devlet içinde görevler verildi ve Bizans’tan gelebilecek tehditleri önlemek için merkezi Antakya olan Avasım eyaleti kurularak Türklerden oluşan askerî birlikler bu şehirlere yerleştirildiler.

    Bakınız: Avasım Nedir?

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .