Cevap ( 1 )

  1. Şubat 1989’da SSCB birliklerinin çekilmesinden sonra Afganistan’da başlayan iktidar mücadelesini Taliban (öğrenciler) mücahit grubu kazandı. 1996’da Taliban, Kabil merkez olmak üzere ülkede İslam Devleti’ni kurdu. 

    11 Eylül 2001’de ABD’nin New York şehrindeki Dünya Ticaret Merkezi’ne (ikiz Kuleler) ve ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) terör saldırılarında bulunuldu. ABD bu saldırıların sorumlularının Afganistan’da bulunduğunu ileri sürerek hava harekâtına başladı. Bu operasyon karsısında çaresiz kalan Taliban Kasım 2001’de yönetimden uzaklaştırıldı. Hamid Karzai liderliğindeki yeni hükümet 22 Aralık 2001’de göreve başladı 

    Yeni hükümetin ülkede güvenliği sağlamasına destek olarak BM Güvenlik Konseyi tarafından Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) kuruldu. Türkiye ISAF’ta komutayı devraldı. 2003 de NATO’ya bağlanan ISAF’ın komutasını Türkiye 2004’te tekrar devraldı. 

    Eylül 2005’te yapılan seçimler sonucunda oluşan Hamid Karzai başkanlığındaki hükümet henüz ülkede güvenliği tam olarak sağlayabilmiş değildir. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .