Cevaplar ( 2 )

  1. Merkezi yönetimin bazı yetkilerinin yerel yönetimlere bırakılmasını savunmuştur.
    Prens Sabahattin en önemli savunucusu olmuştur.
    Bazı bölgelerin isyan etmelerini kolaylaştıracağı düşüncesiyle uygulanmamıştır.

  2. Merkeze ait genel hizmetlerden ve yürütme yetkilerinden bir bölümünün yarı özerk ve bağımsız taşra birimlerine bırakılmasıdır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .