Cevap ( 1 )

  1. Prens Sabahattin’in savunduğu , azınlıkların federasyona benzer bir yapıda yönetilmelerini savunan düşünce akımı.
    Adem-i merkeziyetçilik, imparatorluğun gücünün kaynağının yer aldığı merkezi otoritenin gücünün azaltılarak yerel yönetimlerin yetkilerinin mevcut olandan daha fazla olması gerektiğini savunan siyasi bir görüştür.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .