Cevap ( 1 )

 1. ♦  Birliğe katılan Afrika devletleri Doğu-Batı bloklarının dışında kalarak öncelikle ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla 25 Mayıs 1963’te Addis Ababa’da 32 bağımsız Afrika ülkesinin devlet ve hükümet başkanları tarafından kurulmuştur. Örgütün amaçları;

  ♦  Afrika ülkeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı geliştirmek,

  ♦  Üyelerinin bağımsızlıklarını gözetmek,

  ♦  Tüm kolonileşme biçimlerini ortadan kaldırmak,

  ♦  Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne ve insan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne uygun olarak uluslararası işbirliğini ilerletmek,

  ♦  Üyelerinin ekonomi, diplomasi, eğitim, sağlık, refah, bilim ve savunma politikalarını uyumlu hale getirmek ve koordine etmektir.

  ♦  Afrika Birliği Örgütü’nün 53 üyesi vardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .