Cevap ( 1 )

  1. – Osmanlı Devleti’nde mesleki eğitimin temeli Ahi birliklerine dayanıyordu. Ahilik bir esnaf örgütlenmesiydi.

    – Ahi birlikleri Anadolu’nun Türkleşmesinde ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda rol oynamışlardı.

    – Ahiliğin başlıca ilkeleri; kahramanlık, alçak gönüllülük, cömertlik ve haramdan kaçın­maktı. Asayişin bozulduğu zamanlarda otoriteyi sağlamıştı.

    – Osmanlı esnaf ve zanaatkârlar, loncalarda mesleği eğitime önem verilir,usta-çırak ilişkileri ile çıraklara sanat, mesleki eğitim verilirdi. Ticaret ahlakı, kültürel değerler edinilmesi de  bu eğitimin bir parçasıydı. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .