Akadlar (Akkadlar Dönemi) Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

Soru

Akadlar nerede kurulmuşlar? Akadlar dönemindeki önemli gelişmeler nelerdir? kısaca özetler misiniz?

, 5 Cevaplar 628 görüntüleme

Cevaplar ( 5 )

 1. Arap Yarımadasından Mezopotamya’ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. İlk sürekli ve düzenli orduları kurmuşlardır. (Bu sayede kısa zamanda Mezopotamya’nın tamamına sahip olmuşlardır.) Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu kurdular. Kurucuları SARGON, başkentleri AGADE’dir. (Tapınaklarına da AGADE denilirdi.) En önemli mimari eserleri ZAFER ANITI’dır.

 2. Sami kökenli Akadlar, MÖ 4000’de Arap Yarımadası’ndan gelerek Orta Mezopotamya’ya yerleşmişlerdir. Kral Sargon döneminde devlet hâline gelmişler; kısa sürede Mezopotamya’ya hâkim olmuşlardır.

  Akadlar tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu, ilk düzenli ve sürekli orduları kurmuşlardır. Başkentleri Agade’dir. Sümer kültüründen etkilenen Akadlar, onlar gibi çok tanrılı bir inanca sahiptiler; kurdukları imparatorluk sayesinde Sümer kültürünü Ön Asya’ya yaymışlardır  Akadca geniş bir alanda diplomasi dili olarak kullanılmıştır.

 3. Sami kökenlidirler. Başkentleri Agade’dir. İlk düzenli ordu sistemini kurmuşlardır. Tarihte bilinen ilk İmparatorluğu kurmuşlardır. Çok Tanrılı bir dini inanışları vardır. Akadalar bu yönleriyle tarihe iz bırakmışlardır.

 4. Arap bölgesinden gelen yeni bir halk olan Akadlar, Sümerlerin egemenliğine son vermişler, ama Sümerlerden pek farklı bir kültür yaratmamışlardır.

  Kent planlamaları Sümerlerden biraz farklıdır. Tanrı ile kral kavramı birbirinden ayrılmıştır.

  Dini işler tümüyle ruhani gruba bırakılmıştır. Kral kanun yapıcıdır. Devlet sisteminin kurucusu ve denetleyicisidir.

  Sami halkının ilk krallarından olan Sargon, birçok bölgeyi ele geçirince dünya kültüründe büyük İmparatorluk kurma düşüncesini ilk oluşturan kral olmuştur. Kendi tanımış olduğu dünyaya hâkim olmak ve yönetmek istemiştir.

  Kendinden sonraki birçok kişi bu düşünce ile dünya hâkimi (Büyük İskender gibi) olmaya çalışacaktır.

 5. Akkadlar (MÖ. 2350-2150) , Sami kökenli bir topluluktur. Sümerler Dönemi’nde Mezopotamya’ya göçen bu topluluk Sümer kültürünü benimsemiştir. Akkadlar, kral I. Sargon (MÖ. 2334-2279) ve torunu Naram-Sin (MÖ. 2254-2218) zamanında Akdeniz’e kadar bü­tün Mezopotamya’ya hâkim olmuşlar ve ülkeyi merkezî sistem ile yönetmişlerdir. Ancak MÖ. 2150’lerde Zagros Dağları’ndan inen Gutiler Akkadları yıkmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .