Cevaplar ( 2 )

  1. Sınır boylarının güvenliği ile ilgilenirlerdi. Düşman ülkesine ani baskınlar yaparlar, ekonomik zararlar verirler, ulaşım sistemlerini bozarlar ve düşman kuvvetleri hakkında bilgi toplarlardı. Ayrıca düşman şehir ve kalelerine akınlar yaparak ganimet ve esirler de alarak düşmanın moralini bozarlardı.

  2. Akıncılık babadan oğula geçerdi. Akıncılar genellikle asıl ordudan 4-5 günlük mesafede önden giderlerdi. Ordu için yolu üzerindeki yerli halktan ve aldıkları esirlerden düşman hakkında bilgi toplar, köprü, geçit gibi yerleri emniyet altına alırlardı. 10 akıncıya onbaşı, 100 akıncıya subaşı, 1000 akıncıya da binbaşı kumanda ederdi.
    Tüm akıncı kuvvetlerin başında Akıncı Beyi olurdu. Akıncılar elde ettikleri ganimetin 1/5’ini devlete verdikten sonra, kalanla geçimlerini temin ederlerdi.
    Bazılarının timarları vardı. Sefere çıkacakları zaman düşman hududuna kadar yetecek yiyecek verilir, daha sonrasını kendileri sefer bölgelerinden aldıkları ganimetlerle temin ederlerdi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .