Cevap ( 1 )

  1. Akkoyunlular Devleti Hakkında Bilgi Veriniz

    Oğuzların Bayındır boyundan gelen Akkoyunlular, 14. yüzyılın ortalarına doğru Diyarbakır ve çevresini yurt tutarak Doğu Anadolu’da siyasi bir güç olarak ortaya çıktılar. Bu yüzyılın sonlarında başa geçen Kara Yülük Osman Bey zamanında güçlü bir devlet hâline gelen Akkoyunlular, 1398’de Sivas’ı alarak Osmanlılarla komşu oldular. Kara Yülük Osman Bey, Osmanlı Devleti’ne karşı bir taraftan Memluklularla anlaşırken diğer yandan Anadolu’yu istila etmeye hazırlanan Timur’un yanında yer aldı. Akkoyunlu Devleti, Uzun Haşan Dönemi’nde Anadolu’nun Doğu kısımlarını, Irak’ı, İran’ı ve Horasan’a kadar olan yerleri ele geçirerek güçlendi. Akkoyunlular ile Osmanlılar arasında Anadolu’ya hâkim olma konusunda yaşanan rekabet, 1473 yılında yapılan Otlukbeli Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu yenilginin ardından gerileme sürecine giren Akkoyunlu Devleti’ne Safevi Devleti’nin kurucusu Şah İsmail son verdi.

    Akkoyunlu hükümdarları askerî ve siyasi bakımdan güçlü bir devlet kurmaya çalışırken bir yandan da ülkelerinde bilim ve sanatın gelişmesine önem verdiler. Bu amaçla İran, Irak, Maveraünnehir ve Türkistan’ın bilim, sanat ve edebiyat insanlarını korudular. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Haşan, ünlü astronom ve matematikçi Ali Kuşçu’ya büyük saygı göstermiş ve Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde onun yardımını istemişti. (1350-1502)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .