Cevap ( 1 )

  1. Türk bilim insanı Ali Kuşçu 1403’te Semerkant’ta doğdu.

    Timur Devleti hükümdarı ve astronomu Uluğ Bey’in sarayında, önemli bilim insanlarından ders alan Kuşçu; matematik, astronomi ve kelâm alanında çalışmalar yaptı. Hall-ü Eşkâl-i Kamer (Ay Safhalarının Açıklanması) adlı risale ile Şerh-i Tecrîd adlı eserini yazdı. Ali Kuşçu ilerleyen zamanlarda Uluğ Bey’in kurmuş olduğu rasathanenin başına geçti. Uluğ Bey ölümünden sonra Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın himayesine girdi. Uzun Hasan,

    Ali Kuşçu’yu İstanbul’a elçi olarak gönderdiğinde Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşçu’yu ikna ederek onun bir süre Osmanlı’da kalmasını sağladı. Ancak Ali Kuşçu Uzun Hasan’a karşı elçilik sorumluluğunu yerine getirdikten sonra geri döneceğini ifade ederek İstanbul’dan ayrıldı. Uzun Hasan’ın yanında elçilik görevini tamamlayan Ali Kuşçu, Fatih’in yanına geri döndü. Sonrada Fatih’in isteğiyle Ayasofya Medresesi’ne müderris oldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .