Cevap ( 1 )

 1.       ♦  Almanya, Yalta ve Postdam Konferanslarında 4 işgal bölgesine ayrılmıştı. SSCB, ABD, İngiltere ve Fransa Almanya topraklarını işgal etmişlerdi.

      ♦  SSCB kendi işgal bölgesinde sanayiyi hızla devletleştirmek istiyordu. ABD ise Almanya’da liberal ekonomi anlayışına dayanan bir federasyon kurmak istiyordu. Bu durum giderek iki ayrı Almanya’nın kurulmasına vardı.

      ♦  Almanya’nın, ABD-İngiliz-Fransız işgali altındaki bölgesi birleştirildi. Batılılar burada kendi denetimleri altında Almanlardan oluşan bir yönetim kurdu. 19 Haziran 1948’de para reformunu yaptılar. Eski Alman parasının yerine “Deutsche Mark”ı getirdiler. Karneye bağlı olan malların satışını serbest bıraktılar. Böylece Batı Almanya’da ekonomi canlanmaya başladı.

    ♦  Bu reform, sadece Batı Almanya’da değil, Berlin’in Batılıların işgali altındaki bölgesinde de uygulandı.

    ♦  Berlin SSCB işgal bölgesi içinde kaldığından Batılıların Berlin’deki işgal bölgeleri Almanya’daki işgal bölgeleri arasındaki ulaşım, SSCB işgal bölgesinden geçerek yapılıyordu.

    ♦  Berlin’in batı kesimi SSCB işgal bölgesinin içinde olduğundan, SSCB bu durumdan çok rahatsız oldu. Bu nedenle SSCB, Batı’dan Batı Berlin’e giden tüm karayollarını ve demiryollarını kapattı. Bu olaya Berlin Ablukası denilmiştir.

    ♦  ABD, Batı Berlin’e hava köprüsü kurarak yiyecek ve yakacak ulaştırmaya çalıştı. Bu amaçla şehirdeki havaalanları genişletildi ve teknik donanım sağlandı.

    ♦  SSCB, Batılıları Berlin’den çıkaramayacağını anladı. Ambargo, 11 ay sonra ABD ile SSCB arasında yapılan bir anlaşmayla kaldırıldı.

    ♦  Bu olay Berlin Buhranı diye adlandırılmaktadır. Berlin Buhranı, Almanya’nın bütünlüğünün sağlanamayacağının göstergesi oldu. Bu nedenle Batılılar, Batı Almanya’da bağımsız bir devlet kurma hazırlıklarını tamamladılar.

    ♦  23 Mayıs 1949’da Federal Alman Anayasası ilan edilerek Federal Alman Cumhuriyeti kuruldu.

    ♦  SSCB’de kendi işgal bölgesinde Ekim 1949’da Demokratik Alman Cumhuriyeti’ni kurdu.

    ♦  Bu buhran dönemi Demokratik Almanya’nın Berlin’i çeviren duvarı inşası ile son buldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .