Cevap ( 1 )

 1. İskitlere ait destan(Alp Er Tunga’nın MÖ VII. Yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır. Destanda Türk-İran savaşlarıyla İranlılar’ın Efrasiyap olarak bildikleri Alp Er Tunga’nın kahramanlıkları anlatılır.)

  Kutadgu Bilig’de Alp Er Tunga: Yusuf Has Hacib’in Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a armağan olarak sunduğu Kutadgu Bilig adlı eserinde dünya hükümdarları içinde en adaletli olanların Türk hükümdarları olduğunu ve onların içinde adı meşhur olanın Taciklerin (İranlıların) Efrasiyab dedikleri Alp Er Tonga olduğunu belirtir.

  Ayrıca Efrasiyab’dan şu sözlerle bahseder: “Kent: Şeher. Bu kelmeden alınaraq Qaşqar üçün “Ordu Kend” derlər. Hanın oturduğu şeher demekdir. Çünkü Afrasiyab, havası gözel olduğu üçün burada otururdu.”

  Alp Er Tunga Ağıtları (Saka Türkçesi)

  Alp Er Tunga öldi mü?
  Isız ajun kaldı mu?
  Ödlek öçin aldı mu?
  Emdi yürek yırtılur.

  Ödlek yırag közetti.
  Oğrun tuzağ uzattı.
  Begler begin azıttı.
  Kaçsa kah kurtulur?

  Begler atın urgurup.
  Kadgu anı turgurup.
  Mengzi yüzi sargarup.
  Korkum angar türtülür.

  Uluşıp eren börleyü.
  Yırtıp yaka urlayu.
  Sıkrıp üni yırlayu.
  Sığtap közi örtülür.

  Könglüm için ötedi.
  Yitmiş yaşıg kartadı.
  Kiçmiş ödig irtedi.
  Tün kün kiçip irtelür.

  (Günümüz Türkçesi)

  Alp Er Tunga öldü mü?
  Dünya ıssız kaldı mı?
  Felek öcünü aldı mı?
  Şimdi yürek yırtılır.

  Felek yarar gözetti.
  Gizli tuzak uzattı.
  Beylerbeyini kaptı.
  Kaçsa nasıl kurtulur?

  Beğler atlarını yordular.
  Kaygı onları durdurdu.
  Benizleri yüzleri sarardı.
  Safran sürülmüş gibi oldular.

  Erler kurt gibi uludular.
  Hıçkırıp yaka yırttılar.
  Kısık seslerle haykırdılar.
  Ağlamaktan gözleri kapandı.

  Gönlüm içten yandı.
  Yetmiş yaş yaşlandı.
  Geçmiş zaman arandı.
  Tüm günler geçse de,
  Yine de aranır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .