Cevap ( 1 )

  1. 14. yüzyılda Yakın Doğu’da bulunan devletlerden biri de Altın Orda Hanlığı idi. Cengiz Han’ın torunu Batu Han tarafından Karadeniz’in kuzeyinde kurulan Altın Orda Devleti, Doğu Avrupa topraklarının büyük bölümünü yönetimi altına alarak Rusları baskı altında tuttu. Böylece kuzeyindeki Rus Knezliği’nin güçlenmesini engelledi. 14. yüzyılın sonlarına doğru Timur’un saldırıları nedeniyle zayıflayan ve parçalanan Altın Orda Devleti 1502 yılında yıkıldı. Bu devletin yıkılışıyla birlikte Ruslar da güneye doğru yayılma imkânı buldular

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .