Cevap ( 1 )

 1. * Vatanın ve milletin istiklali tehlikededir.

  * İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini gereği gibi yeri­ne getirememektedir, bu durum milletimizi yok olmuş göstermektedir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

  * Milletin içinde bulunduğu durum ve şartlara göre harekete geçmek ve hak­larını yüksek sesle cihana duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurulun varlığı zarurîdir.

  * Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongrenin acele toplanması kararlaştırılmıştır.

  * Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olduğu kadar çabuk yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir.

  * Her ihtimale karşı bu meselenin millî bir sır hâlinde tutulması ve temsilcilerin lü­zum görülen yerlerde seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları lazımdır. Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. Bu ta­rihe kadar diğer illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse Erzurum Kongre­si üyeleri de Sivas Kongresi’ne katılmak üzere hareket edecektir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .