Amerikan Bağımsızlık Savaşinın Fransız İhtilali’nin ortaya çıkmasında etkili olduğunu öne süren bir tarihçi bu iddiasını hangi sözlerle açıklayabilir?

Soru
, 1 Cevap 750 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Bu dönemde;

  – Fransa Yedi Yıl Savaşlarından yenilgiyle çıkmıştı. Kanada’yı İngiltere’ye vermişti.
  – İngiltere’ye karşı Amerikan Bağımsızlık Mücadelesini desteklemiş ve bu nedenlerle de mali durumu sarsılmış, ülke ekonomisi bozulmuştu.
  – Fransız Kralı Lui soylu ve ruhbanlara ayrıcalıklı davranıyor, kendisi lüks içinde yaşıyordu.  Ancak burjuva ve köylülerin yönetimde söz hakkı yoktu, ağır vergiler altında eziliyor ve asker olarak savaşa gidiyorlardı.
  -Düşünürler devlet tarafından hapis cezalarına çarptırılıyor veya idam ediliyordu. Bu da halkın yöneticilerine olan kin ve nefretini artırıyordu.

  Fransa’da işte bu ortamda;

  Amerikan kolonilerin İngiltere’ye karşı verdikleri bağım­sızlık mücadelesini Fransızların yardımı ile kazanması monarşik yönetimler altında ezilen Fransa’da büyük bir hayranlık ve heyecan uyandırdı, ümitlendirdi.

  Fransa’da halk ve aydınlar arasında krallık yönetiminin yerine cumhuriyeti kurma düşüncesinin yerleşmesine, özgürlük , demokrasi ve eşitlik görüşlerinin oluşmasına katkıda bulundu. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .