Cevap ( 1 )

  1. Kısaca: İzmir’in Yunanlar tarafından işgalinin haksız olduğunu, Türklerin çoğunlukta ortaya koyan rapordur.
    24 Eylül 1919 tarihinde Anadolu ve Kafkaslarda General Harbord başkanlığında araştırmalar yapan Amerikan heyetine Mustafa Kemal bir muhtıra sundu. Genel hatlarıyla Kuvayı Milliye hakkında ve Heyet-i Temsiliye Başkanı sıfatıyla verdiği muhtırada Mustafa Kemal İngilizlerin Hindistan ve Mısır’da ve benzeri sömürgelerindeki tecrübelerine dayanarak Türk milletini bir esir sürüsü haline getirebilmek maksadıyla planlar yaptığını bildirmişti.
    “İngilizler Kürtleri kullanarak milliyetçi akımı boğmak istiyorlar. Türklerin de Ermenilere karşı bir hareketi olduğu yolundaki haberler de bir İngiliz propagandasıdır.”

    —Amiral Bristol, Amerikan Yüksek Komiseri, İstanbul, 30 Eylül 1919

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .