Cevap ( 1 )

  1. Adından da anlaşıldığı gibi Anadolu’yu düşman işgaline karşı savunmak amacıyla kurulan ve kadınların ön planda olduğu bir teşkilattır. Yaptıkları başlıca çalışmalar ve amacı şöyle özetleyebiliriz.
    Amacı; ülkenin uğradığı işgali protesto etmek ve orduya yardım toplamaktır. İtilaf Devletleri temsilciliklerine telgraflar çekmişlerdir. Kadınların etkin bicimde Kurtuluş Savaşı’na katılmalarını sağlayıp orduya para ve mal yardımları için kampanyalar düzenlemişlerdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .