Cevap ( 1 )

  1. 1)- Anadolu’da kurulan bu devletler genellikle krallıkla yönetilmiştir. Kral hem başkomutan hem baş yargıç hem de başrahipti.

    NOT: Bu durum kralın siyasi, askeri ve dini gücü elinde bulundurduğunu gösterir. Ayrıca kralın başrahip oluşu laik olmayan bir anlayışı yansıtmaktadır.

    2)- Hititlerde asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı. Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu.

    3)- Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi.

    4)- İyonyalılar merkezi krallık yerine SİTE denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .