Cevap ( 1 )

  1. Anadolu’da kanunlar Mezopotamya’daki gibi kısasa kısas değildi.

    Hitit yasaları ve cezaları, doğu toplumlarındaki yasalara göre daha hafifti. Pek çok suçun cezası tazminat olarak ödenebilirdi. Ölüm Cezası nadiren uygulanırdı. Hititler kanun kitabı denilen ilk medeni hukukunu yazarak aile hukuku ile özel mülkiyet alanlarında kanunlar yapmışlardır.

    Frigyalılarda tarım ile ilgili suçların cezası ağırdı.

    Tarihte İlk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından oluşturulmuştur. Bu özellikleri ile Sümerlere dünyadaki ilk Hukuk devleti diyebiliriz.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .