Anadolu’da hayvancılığın bu şekilde gelişmiş olmasının nedenleri neler olabilir?

Soru

Türkler Dönemi’nde Anadolu’da at, koyun ve sığırların sayısı bir hayli fazladır. Bu hayvanların sayıca en fazla ve en doğurgan olanı koyundur. Bu yüzden dağ taş koyun doludur. Keçilerinin neredeyse en yumuşak ipekle yarışacak kadar ince kılları vardır. Suriye, Irak ve İran sakinlerinin sürüleri ve et ihtiyacının ağırlıklı kesimi bu topraklarda yetiştirilen ve her yıl bir kısmı ihraç edilen sürülerle karşılanır. Bu ülkedeki koyunlar eti ve yağları en lezzetli olan koyunlardır.

, 1 Cevap 610 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Anadolu’nun coğrafi ve fiziksel özellikleri hayvancılığın gelişmesi için oldukça uygundur. İç Anadolu ve çevresinde küçükbaş hayvancılık doğu Anadolu ve güneydoğu Anadolu’da ise büyükbaş hayvancılık gelişmiştir. Bunun temel nedeni iklim ve bitki örtüsünün uygun olmasıdır. Ayrıca Türklerin yarı göçebe hayat sürmesi de hayvancılığı temel geçim kaynağı yapmıştır. hayvanların etinden sütünden yününden yararlanmışlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .