Cevap ( 1 )

  1. Anadolu M.Ö 543–333 yılları arasında İran’da kurulan PERS İmparatorluğunun hâkimiyetinde kaldı. Bu dönemde Persler Anadolu’da Satraplık denilen eyaletler kurdular.  (satraplık: idari teşkilatlanma, satrap denilen yöneticilerin yönettiği bölge,)

    Satraplık: Pers imparatorluğunda başkent Persopolis’e bağlı her bir idari bölgeye, eyalete verilen isim. satraplık düzeni pers imparatorluğunun yerel yönetimdeki en büyük başarısı olup, bu denli geniş sınırlara ve ulus çeşitliliğine sahip olan bir imparatorluğun önemli isyanlarla karşılaşmadan yönetilebilmesini sağlamıştır. bu başarının özünde her biri yerel valiler olan satrapların mümkün olduğunca yönettikleri toplum içinden seçilmesi ve satraplığın vergilerini ödediği, istenilen zamanlarda askerlerini gönderdiği ve imparatora bağlılığını bildirdiği sürece iç işlerinde serbest olarak kalmasıydı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .