Cevap ( 1 )

  1. Bu çağa adını veren tunç, önceleri bakır ve arsenik sonra da bakır ve kalayın belirli oranlarda birbirine karıştırılmasıyla elde edilen bir alaşımdır. Bakıra göre oldukça sert olan bu alaşım, dövülerek ya da ergitilip kalıplara dökülerek iste­nilen biçimlere sokuluyordu. Bu çağda yaşayan insanlar, tuncun yanı sıra, ara­larında altın ve gümüş gibi değerli madenlerin de bulunduğu hemen tüm ma­denleri, dökme ve dövme tekniğiyle istedikleri biçimi vererek kullanmışlardır.

    Madenciliğin gelişmesi, iş bölümüne dayalı kent yaşamının başlamasını sağ­lamış, bu oluşum Anadolu’da sosyal sınıfların giderek daha belirginleştiği, yö­netici sınıfın görkemli bir yaşam düzeyine ulaştığı ilk bağımsız beyliklerin, si­yasal örgütlenmelerin ve merkezî yönetime bağlı devletlerin ortaya çıkışını ha­zırlamıştır. Tunç Çağı, İlk, Orta ve Son Tunç olarak üç evreye ayrılır. Orta Tunç’tan itibaren yazının Anadolu’da kullanılmasıyla birlikte Anadolu, tarihî çağlarına girer.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .