Cevap ( 1 )

 1. –  Anadolu’da Timur istilası nedeniyle siyasi, sosyal ve ekonomik düzen bozuldu.

  –  Anadolu’nun tümünü ele geçiren Timur yanında getirdiği beylere eski topraklarını geri verdi. Böylece Osmanlı Devleti’ne katılan beylikler yeniden kurulurken Anadolu Türk siyasi birliği de parçalanmış oldu.

  –  Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerleyişi durdu.

  –  İstanbul’un Fethi yarım yüzyıl kadar gecikti.

  –  Doğu Anadolu’da Akkoyunlular Devleti güçlenerek Osmanlılar için tehlike oluşturmaya başladı.

  –  Yıldırım Bayezit intihar etmiş ve ardından oğulları arasında 11 yıl sürecek olan ve Fetret Devri adı verilen taht kavgaları dönemi başladı.

  –  Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları ve Hamitoğulları beylikleri yeniden kuruldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .