Cevap ( 1 )

  1. Arabistan’da, günümüzdeki fuarlara benzeyen 5-30 gün süren panayırlar, Arabistan ticaretinde önemli bir yer tutardı. Genellikle savaşmanın yasak olduğu haram aylarda kurulurdu.

    * Bu panayırlar, ekonomik hayatın olduğu kadar sosyal hayatın da önemli bir parçasıydı.
    * Özellikle kabileler arasındaki birçok problem buralarda çözülürdü.
    * Panayırlarda edebî sohbetler yapılır, şairler en güzel şiirlerini buralarda okurdu.
    * Bu şiirlerden beğenilenler Kâbe’nin duvarına asılırdı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .