Cevap ( 1 )

 1. 1948 Arap-İsrail Savaşı: İsrail ile çevresindeki Arap Devletleri (Mısır, Suriye, Ürdün ve Filistin) arasında yapıldı. BM kararlarıyla Filistin topraklarında İsrail Devleti’nin kurulmasına tepki olarak başladı. İsrail’in başarılı olduğu bu savaş çok sayıda Filistinli; Ürdün, Suriye, Lübnan, Mıs gibi komşu ülkelere sığındı ve “Mülteciler Sorunu” ortaya çıktı. 

  1956      Mısır-İsrail           Savaşı: Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirmesi (Süveyş Krizi) ve Filistinlilerin ülkelerinden çıkarılması nedenleriyle başladı. İngiltere ve Fransa’nın desteğini alan İsrail karşısında Mısır yenilgiye uğradı. BM kararları doğrultusunda İngiltere ve Fransa Mısır topraklarından çekildi. İsrail başta Sina Yarımadası olmak üzere işgal ettiği toprakları boşalttı. Orta Doğu, ABD ve SSCB’nin rekabet ve mücadele alan oldu. 

  1967 Arap-İsrail (Altı Gün) Savaşı: Mısır’ın Akabe Körfezi’ni İsrail’e kapatması ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) kurularak Ürdün’e yerleştirilmesi üzerine başladı. İ

  İsrail; Doğu Kudüs, Golan Tepeleri, Sina Yarımadası ve Gazze’yi ele geçirerek topraklarını dört kat genişletti. İsrail, Tiran Boğazı’nı da ele geçirerek Süveyş Kanalı’na ulaştı.

  1973 Yom Kippur Savaşı: 1967 Arap-İsrail Savaşı sonrasında Mısır ve Suriye’nin kaybettiği toprakları İsrail’den geri almak istemeleri savaşın başlamasına neden oldu. Bu savaşta İsrail başarılı olsa da Süveyş Kanalı’nın tamamı Mısır hâkimiyetine bırakıldı. Mısır, Sina topraklarının bir bölümünü İsrail’den geri aldı. 

  Camp David Antlaşmalarına giden yol açıldı. Barış görüşmelerine öncü olan ABD’nin Orta Doğu’daki etkisi arttı.

  Arap ülkelerinin Batılı devletlere petrol ambargosu koyması petrol krizine yol açtı. 

  Mısır Devlet Başkanı Nasır 28 Eylül 1970’te öldü ve yerine General Enver Sedat geçti. 

  Camp David Anlaşması: Yom Kippur Savaşı’ndan (1973) sonra tam anlamıyla barışın sağlanabilmesi için ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Tel-Aviv ile diğer Arap başkentleri arasında defalarca gidip geldi. “Mekik Diplomasisi” adını alan bu ziyaretler, 17 Eylül 1978’de Mısır’la İsrail arasında yapılan Camp David Anlaşması ile sonuçlandı. Bu anlaşmayla Orta Doğu barışının çerçevesi çizildi.

  Böylece:

  İsrail’i resmen tanıyan ilk Arap devleti Mısır oldu. 

  Batı Şeria ve Gazze’de Filistin’e yarı özerklik verilmesi kararlaştırıldı. 

  İsrail, barış antlaşmasından sonra iki-üç yıl içinde Sina’dan tamamen çekilecekti. 

  26 Mart 1979’da Mısır ile İsrail ikili barış antlaşması imzaladı. Arap devletleri, Mısır’ın tek başına hareketini protesto etti. Mısır boykot edildi. 

  İsrail 27 Nisan 1987’de Sina’dan tamamen çekilmesine rağmen Orta Doğu’da ABD aleyhtarlığı arttı ve Suriye gibi bazı devletler SSCB’ye yaklaştı.

  Camp David Anlaşmaları’yla başlayan barış girişimleri; İsrail’in Batı Şeria’da devamlı olarak Yahudi yerleşim yerleri kurması, 1980’de Kudüs’ü başkent yapması, 1981’de Golan Tepeleri’ni ilhak ettiğini açıklaması gibi sebeplerle amacına ulaşamadığı gibi bölgede gerginliği artırdı. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .