Aşağıdaki fıkrada, Nasrettin Hoca’nın cevabı zaman kavramının hangi özelliğini vurgulamaktadır? Neden?

Soru

Birisi, Nasrettin Hoca’ya iş olsun diye,
– Hocam bugün ayın üçü mü dördü mü? diye sormuş.
Soranın maksadını bildiği için de Hoca:
– Bilmem. Alıp sattığım bir şey değildir, demiş.

, , 1 Cevap 332 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Nasrettin Hoca bu tarihi fıkrasında her zamanki üslubuyla zaman kavramıyla ilgili önemli ancak pek bilinmeyen bir detayı vurgulamaktadır. Zaman kavramı insanların kendi gündelik hayatlarını yönetmek amacıyla kullandıkları bir öğedir. Doğal hayatta ise somut olarak gözlemlemek mümkün değildir.

    Zaman kavramı soyut olarak adlandırdığımız bir kavramdır. gözle görüp ellerimizle dokunamadığımız için gerçekliğini duyu organlarımızla algılayamayız. Para ve eşyalar ise somut kavramlardır. Nasrettin Hoca bu fıkrada kendisine yöneltilen bu soruya verdiği cevapla bu ayırımı belirtmektedir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .