Aşağıdaki metne göre Koçi Bey, padişaha hangi önerilerde bulunmuş olabilir?

Soru

“Vezir-i Azamlık ulu bir makamdır. Yerinin adamı olduktan sonra sebepsiz azlolunmayıp, nice yıllar sadrazamlık makamında kalması ve işlerinde müstakil olması gerektir”

Evvelce Beylik ve Beylerbeyilik ve diğer padişah memurlukları memleket idaresinde iş görmüş, emektar, doğru ve dindar kimselere verilip, karşılığında bir akçe ve bir habbe rüşvet ve bahşiş alınmazdı. Bilhassa sancak beyleri ve beylerbeyleri yirmişer, otuzar yıl yerlerinde kalırlardı” tespitinde bulunmuştur.

“İlmiyeye ait yüksek makamların şunun bunun aracılığı ile verilmesi doğru değildir. En bilgilisi hangisi ise ona verilmek gerekir. Kadılık yolunda vasıta bilgidir. Yaş ve sene, soy ve sop değildir. Şimdi adaletli iş gördükleri vakit, makamı eskilere verirler. Hâlbuki eskilik Allah yanında kadılığa sebep değildir”

“…..Vergi artınca reayaya zulüm ziyade olup, alem harap olmuştur. Evvelce ev başına kırkar, ellişer akçe alınırken şimdi yalnız miri için her neferden ikişer yüz, kırkar akçe ve her ev halkından üçer yüz akçe, her koyun başına bir akçe tayin olundu”

, 1 Cevap 446 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Risalede;

    Vezir-i Azam’ların devlet için çok önemli oldukları belirtilmiştir. Sadrazamın bağımsız olması, işlerinde yetkin kişilerin bu makama getirilmesi gerekliği önerilmiştir.
    Rüşvetin arttığı, tayinlerin yani devlet içinde memuriyetlerin haksız şekilde ve  sık yapıldığı belirtilmiş. Bunun önlenmesi, eskisi gibi memleket idaresinde iş görmüş, emektar, doğru ve dindar kimselere verilmesi gerekliği vurgulanmıştır.
     Rüşvetlerin arttığı, haksız memuriyet alım satımlarının önlenmesi önerilmiştir.
    Vergilerin çok arttığı, halkın bu vergiler altında ezildiği belirtilmiştir. Bu da bozulan tımar sisteminin sonuçlarıdır. Tımar sisteminin düzeltilmesi,  toprakların vakıf, mülk hale getirilmemesi, beylerbeyinin denetlenmesi tavsiye edilmiştir.  

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .