Aşağıdaki metne göre Uygur kültürü hakkında hangi sonuçlara ulaşılabilir?

Soru

Aşağıdaki metne göre Uygur kültürü hakkında hangi sonuçlara ulaşılabilir?

981-984 tarihleri arasında Turfan Uygurları’na giden Çin elçisi Wang Yen-te’nin raporuna göre; “Kao-ch’ang (Turfan) şehrinde yağmur ve kar yoktur. Aynı zamanda çok sıcaktır. Evler beyaz badanalıdır. Chinling Dağları’ndan çıkan nehir, başşehrin bütün çevresini dolaşır, tarlaları ve meyve bahçelerini sular ve su değirmenlerini işletir. Bu yerde beş hububat yetişir. Zengin insanlar at eti yerler, geri kalanlar ise sığır eti ve yaban kazı yerler. Onlar müziklerinde kopuz kullanırlar. Onlar, samur kürkü postu, keçe ve çiçek motif işlemeli elbise imal ederler. Kadınlar başlarına bir çeşit şapka giyer. Onların âdetlerine göre büyük
bir kısmı ata biner ve ok atarlar. Onlar, gümüş ve pirinçten yaptıkları tüpleri su ile dolduruyorlardı. Bu tüplere basarak suyu fışkırtırlar yahut birbirlerine su atarak spor yaparlar (İzgi, 1989, s.55-60’tan düzenlenmiştir).”

, , , 1 Cevap 1210 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Uygurların Orta Asya’da kurulan diğer Türk devletleri gibi milli özelliklerini koruyamadıklarını ve asimile olduklarını göstermektedir. Mani dinini benimsemeleri ve yerleşik hayata geçmeleri gelenek ve göreneklerini kaybetmelerinde etkili olmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .