Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in Avrupa’nın askerî ve teknik alanda üstünlüğünü kabul ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilemez?

Soru

A) Yabancı ders kitaplarından yararlanılması

B) Ordunun eğitimi için Fransa ve İsveç’ten subaylar getirtmesi

C) Mühendishane-i Berr-i Hümayunda Fransızca dersler verdirmesi

D) Yerli malı kullanımını teşvik etmesi

E) Nizam-ı Cedit ordusuna Avrupa tarzı talimler yap­tırması

1 Cevap 453 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Cevap D) Yerli malı kullanımını teşvik etmesi

    3. Selim Batı’daki ilerlemeyi ve Osmanlı’nın askeri ve eğitim konularında geri kaldığını görerek bazı ıslahatlar yapmıştır. Bunlar Nizam-ı Cedit’i kurması, bu ordunun eğitimi için Fransa ve İsveç’ten subaylar getirmesi, yabancı ders kitaplarından yararlanılması , mühendishane-i Berr-i Hümayunda Fransızca dersler verdirmesidir

    Ancak yerli malı kullanımını teşvikin  Avrupa’nın askeri ve teknik üstünlüğünü kabul etmesi ile alakası yoktur. Yerli malı kullanımı  Avrupada yaşanan Sanayi Devrimi’nin olumsuz etkileri önlenmek için teşvik etmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .