Cevap ( 1 )

  1. Bir toplumun kültürel özelliklerinin bir başka toplumun kültürü tarafından ortadan kaldırılması olarak kısaca açıklanabilir. Asimile etmek kökünden türemiş bir kavramdır. Asimilasyon bir dizi işlem yapılarak gerçekleştirilir. Aslen amacı mevcut öz yapısını değiştirmek veya farklı bir biçime sokmaktır. Tarihte daha çok milletlerin asimile edilmesi anlamında kullanılır. Özellikle milli ve kültürel değerlerin asimile olmasıyla milletlerin kendilerini bir arada tutan yani milleti millet yapan unsurların kaybolduğunu söyleyebiliriz.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .