Cevap ( 1 )

    • Başarılı öğrenciler verilen sınıf çavuşluğu ve müzakerecilik gibi görevleri başarılı bir şekilde yerine getirmesi, görev bilincinin gelişmesine ve özgüveninin artmasına katkı sağlamıştır.
    • Askeri ve siyasi hayatındaki düzen ve disiplinin temelleri atılmıştır.
    • Öğretmenleri, düşüncelerinin oluşmasına önemli katkılar sağlamıştır.
    • Matematik öğretmeni, Mustafa ismine ek olarak Kemal ismini vermiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .