ASYA ve AFRİKA’NIN KURTULUŞU Hakkında Bilgi Veriniz

Soru
1 Cevap 294 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Sömürgeciliğin Tasfiyesi (Bağımsızlık Hareketleri)

  Sömürge ulusların bağımsızlık hareketleri bir sürecin ürünüdür. Sömürge uluslarda ulusal bilincin artmasıyla birlikte bağımsızlık hareketleri hızlanmıştır. Özgürlük, eşitlik ve determinasyon gibi ilkeler doğrultusunda hareketler görülmüştür. Dünya Savaşları bu sürece hız kazandırmıştır. 

  Sömürgeci devletler her iki dünya savaşında da güç kaybetmişlerdir. Bu nedenle de sömürgeleri üzerindeki denetimleri azalmıştır. 

  1. Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgelerin uluslaşma süreci başlamıştır. Yenik devletlerin elinden alınan sömürgeler “manda” yönetimi altına girmiştir.

  Manda yönetimi altında olan ülkelerin bağımsızlıklarını tamamen kazanabilmeleri de II. Dünya Savaşı’ndan sonra olmuştur. 

  Bu dönüşüm Hindistan ve Pakistan’ın bağımsızlıklarını kazanmalarıyla başlamıştır.

  Pakistan ve Hindistan’ın Bağımsızlıklarını Kazanmaları 

  763’ten beri İngiliz sömürgesi olan Hindistan’da 1917’de “Mahatma Gandi”nin faaliyetleri milliyetçilik hareketlerine hız kazandırdı. Bağımsızlık hareketleri Batı’da okuyan Hintli aydınlar tarafından örgütlendi. İngilizler, 1935’te Hindistan’da yeni bir anayasa hazırlayarak eyaletlerde bütün yönetim yetkilerini Hintli yöneticilere bıraktı. 

  Bu sırada Hindu egemenliğindeki Müslümanlar, Hintlilerden ayrılarak ayrı bir devlet kurma isteklerini dile getirdiler. 23 Mart 1940’ta Hindulardan ayrı bir Pakistan Devleti kurulması kararlaştırıldı. Bu hareketin liderliğini “Muhammed Ali Cinnah” yapmaktaydı.

  1946’da Hint Yarımadası’nda Hindistan ve Pakistan adlarında iki bağımsız “dominyon” kurulması kararlaştırıldı. 14 Ağustos 1947’de İngiliz askerlerinin Hindistan’ın kuzeyinden çekilmesiyle Pakistan, 15 Ağustos 1947’de İngilizlerin bütün Hindistan’dan çekilmesiyle Hindistan bağımsızlığını kazandı. 

  1947’de Pakistan ve Hindistan adıyla iki bağımsız devlet ortaya çıktı. Müslümanların meydana getirdiği Pakistan iki ayrı topraktan meydana geliyordu. Batı Pakistan denilen bölge bugünkü Pakistan’dı. Doğu Pakistan denilen bölge ise bugünkü Bangladeş’tir. 

  Pakistan ve Hindistan arasında kuruldukları günden itibaren mücadele olmuştur (Keşmir bölgesi nedeniyle). 

  Hindistan’ın bağımsızlığını kazanmasında şiddet dışı mücadele biçimlerini içeren “Pasif ihtilal” ve bu ihtilalin önderi Gandi, dünya kamuoyunda hala anılan bir ver tutmaktadır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .