Cevap ( 1 )

  1. Atabeylerin çoğu değerli kumandanlar idi ve sadakatle hizmet etmişlerdir. Bazıları da, merkezin uzaklığından, şehzadenin küçüklüğünden yararlanmak yolunu tutmuş, devletin zayıfladığı bir anda idareyi tamamen ellerine alarak bağımsız hareket etmişler ve Atabeylik denilen devletler kurmuşlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .