Cevap ( 1 )


  1. Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı II.Abdülhamit tahtta idi. II. Abdülhamit 22.09.1842-10.02. 1918 yılları arasında yaşamıştır ve 31.08.1876 – 27.10. 1909 yılları arasında tahtta kalmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .