Cevaplar ( 2 )

 1. Atatürk bir asker olmasına rağmen, ekonomik, askerî ve toplumsal güçleri harekete geçiren ve yönlendiren siyasal bir gücün Anadolu’da oluşmasını sağlamıştır. Yayımladığı genelgeler ve düzenlediği kongrelerle siyasal gücü oluşturacak TBMM’nin açılmasına öncülük etmiştir.

  Askeri gücü artırmak için; orduyu modern cihazlarla donatacak, bilgisayar yazılımları ve savunma sistemleri konusunda araştırmalar yapacak kurumlar kurmuştur.

  Ülkenin ekonomik gücünü artırmak, ekonomik bağlımsızlık ve gelişimi sağlamak için; tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret, madencilik ve ulaşım alanlarında yapılması gerekenleri İzmir İktisat  Kongresi’nde planlamıştır.

  Sosyokültürel güç olarak Kurtuluş savaşında bütün maddi eksikliklere rağmen Türk halkının ruhunda var olan bağımsızlık karakterini millî bir güç unsuru olarak harekete geçirmeyi, toplumu bütünleştirmeyi  başarmıştır.

  Gerçekleştirdiği inkılaplar ile Türk halkının varlığı, mutluluğu ve geleceğini güvence altına almıştır

   

 2. Ekonomik Gelişmede Tasarrufun Önemi:

  Ekonomik gelişme sadece daha fazla üretim ile ya da daha fazla ticaret yaparak sağlanacak bir değer değildir. Ekonomik gelişmeyi artırabilmek için birden fazla kritere dikkat çekmek faydalı olacaktır.

  Toplumların üretim gücü elbette ekonomiye olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Ancak tasaarruf kavramına aşina olmayan bir toplumun üretimdeki katkıları daha sınırlı olacaktır. Güçlü bir ekonomik gelişme için her bireyin kendi imkanları ölçüsünde tasarruf yapması gereklidir.

  Ülkelerin ekonomik gücü dışarıya bağlı olmaması, kendi kaynakları ile her türlü mal ve hizmeti üretebilmesi olduğuna göre ülkenin yer altı, yer üstü, sanayi ve teknoloji kaynaklarını tasarruflu kullanmak ekonomik olarak ülkenin ekonomik olarak gelişmesi, ekonomik olarak bağımsızlığının kalıcı olabilmesi için son derece önemlidir.

  Ekonomik Gelişmede Çalışkanlığın Önemi:

  Bir ülkenin en önemli ekonomik güç unsuru ayrıca insan gücüdür. Bu nedenledir ki çalışkan ve eğitilmiş, yetiştirilmiş milli ekonomi için oldukça önemlidir.

  Millî birlik ve beraberlik içinde ortak hedefler doğrultusunda çalışan bir millete sahip ülkeler gelişir ve ilerlerler, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşır.İşte bu nedenle ki ekonomik gelişme ancak çalışkan toplumlar sayesinde olur.

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .