Cevap ( 1 )

 1. Cumhuriyet döneminde benimsenen sosyal devlet anlayışı gereği sağlık hizmetlerine önem verildi. Vatandaşlarının refahı için, sağlığı için sağlık hizmeti veren kuruluşları arttırdı ve gerekli sağlık personelini yetiştirmek öncelikli hedefi oldu.

  Çağdaş ve medeni bir toplumda sağlığın gelişmesi insana verilen önemi gösterir. Benimsenen halkçılık ilkesi gereği Devlet halkın yararına çalışır. Bu bağlamda sağlık ve sosyal yardım işleri bir Bakanlık bünyesinde toplandı.

  Mustafa Kemal Atatürk için Türk vatandaşlarının sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde durulacak bir konuydu. O’na göre Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımdan güçlü ve yüksek düzeyli koruyucular ister.

  Yeni Türk Devletinin sağlık ve sosyal yardım alanlarında yaptığı çalışmalar:

  ♦  Çocuk Esirgeme Kurumunun Kurulması

  ♦  Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Kurulması

  ♦  Veremle Savaş – Veremle mücadele Cemiyetinin kurulması

  ♦  Aşı Evinin kurulması (Hıfzıssıhha Müessesesi)

  ♦  Türkiye Kızılay cemiyetinin kurulması

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .