Atatürk, fikir hayatının oluşumunda nelerden etkilenmiş olabilir?

Soru
1 Cevap 485 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında, doğup büyüdüğü ortam, yaşadığı olaylar, millî sorunlar ve okuduğu kitaplar etkili olmuştur. Atatürk kitap okumayı çok severdi, zengin bir kütüphanesi vardı. Düşünce dünyasının oluşmasında öğretmenleri ile Türk ve Avrupalı düşünürler de etkili olmuştur. Tevfik Fikret, Nam›k Kemal, Ziya Gökalp, Voltaire (Volter), J. J. Rousseau (Jan Jak Russo) gibi düşünürlerin özgürlük, demokrasi ve milliyetçilik ile ilgili düşünceleri Atatürk’ü etkilemiştir.

  Ayrıca yaşadığı şehirler; Selanik ve Manastır ‘da Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında büyük etkiye sahiptir. Bu şehirler Avrupa kültüründen etkileniyordu ve Osmanlı yönetimine karşı olanların faaliyetlerini artırmalarına neden olmuştur.

  Mustafa Kemal’in ülkenin kurtuluşuyla ilgili düşüncelerinde ise Türkçülük akımı etkili olmuştur.

  Fransız İhtilali-Atatürk’te milliyetçi ve demokratik, laik bir cumhuriyet yönetimini kurma düşüncelerinin oluşmasında etkili olmuştur  : 1789’da Fransa’da doğan demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, laiklik ve milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı’da ayaklanan çeşitli milletler, imparatorluğun parçalanmasına yol açmıştı. Bu parçalanma sürecinde kendi milletinin çektiği sıkıntıları yaşayarak gören Atatürk’te milliyetçi düşünceler oluştu.

  Rönesans etkisi: Kurtuluş Savaşı sonrası demokratik, laik bir cumhuriyet yönetiminin kurulmasında Rönesansın, Fransız düşünürlerin ve  önemli etkileri vardı.

  Sanayi devrimi: İngiltere’den başlayarak Avrupa’ya yayılan Sanayi Devrimi’ni gerçekleştiremeyip, Kapitülasyonların da etkisi ile ekonomisi çöken Osmanlı Devletinin durumu, başsız kalmış milletin karanlık ve belirsizlik içinde olduğunu görmesi Atatürk’ü çıkar yok aramaya yöneltti, Müdafa-i Hukuk ve Kuvayı-milliye biçiminde örgütlenme çabalarına girdi. Millî egemenliğe dayalı yeni bir Türk devleti kurma zamanı geldi.

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .