Cevap ( 1 )

    • Türk toplumunu aklın ve bilimin rehberliğinde uygarlık düzeyine çıkarmak
    • Türk toplumuna mutlu bir yaşam sağlama,
    • Bağımsız ve güçlü bir Türkiye yaratmak şeklinde özetlenebilir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .