Cevap ( 1 )

 1.  
  • Sorunları akıl ve bilimin kurallarına göre çözmeyi öngörür,
  • Kişinin hak ve özgürlüklerini korur,
  • Demokratik kurallara uymayı esas alır,
  • Başkasına özenerek veya taklit ederek belirlenmemiş, toplumun ihtiyaçlarından doğdu,
  • Atatürk ilkleri bir bütün olarak değerlendirilir, birbirini tamamlayıcıdır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .