Atatürk, milleti nasıl tanımlamaktadır?

Soru
1 Cevap 531 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Atatürk milletin tanımını aşağıdaki şekilde yapmıştır:
  “Türkiye halkı; ırksal veya dinsel ve kültürel yönden birleşmiş, bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve menfaatleri ortak olan bir toplumdur.”

  Aslında burada Atatürk milletin genel tanımında yer alan aşağıdaki unsurlara değinmiştir.
  – Ortak bir tarihsel mirasa sahip
  – Tarihsel ve kültürel miraslarına birlikte sahip çıkan
  – aynı vatanda ve birlikte yaşamak isteyen
  – dil, tarih, eğitim ve kültür kavramlarıyla birbirine bağlı
  Bunlara ek olarak Türklerin fedakar olmaları, Misakı Milli ruhunu da birleştirici olarak eklemiştir.

  Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” şeklindeki tanımlamasında halk kavramını millet kavramı ile aynı anlamda kullanmıştır. O hâlde, vatan toprakları üzerinde yaşayan ve ortak değerlerde birleşmiş insan topluluğuna halk denir. Hiçbir kişiye, sı- nıfa, zümreye üstünlük tanımayan; ırk, dil, din, cinsiyet siyasal düşünce, felsefi görüş ayrımı gözetmeden bütün vatandaşları kanun önünde eşit sayan anlayış Atatürk’ün halkçılık ilkesini ifade eder. Bundan dolayı halkçılık, milliyetçilik düşüncesinin bir sonucudur. Atatürk, halkçılığın eşitlikle ilgisine ilişkin aşağıdaki sözleri söylemiştir:

  “Bizim düşüncemizde; çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkâr, asker, doktor kısacası herhangi bir sosyal müessesede çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.” (Genelkurmay Başkanlığı, 1998a: 91) “Bizim halkımız çıkarları birbirinden farklı sınıf hâlinde değil, aksine varlıkları ve çalışmalarının sonuçları birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir.”

  Atatürk milliyetçiliğinin temel unsurlarından biri millî birlik ve beraberliktir. Atatürk, Türklerin millî birlik ve beraberlik içinde ortak hedefler doğrultusunda çalışmaları hâlinde ülkeyi ilerletecek yeteneklere sahip olduklarına inanmıştır. Bu inancını Onuncu Yıl Nutku’nda “Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti çalış- kandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir.” sözleriyle ifade etmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .