Atatürk milli güç unsurlarının birbiriyle ilişkisini nasıl açıklamaktadır?

Soru
1 Cevap 664 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Bir devlet sınırları içerisinde düzeni sağlayabilmek, halkın refahı ve mutluluğunu gerçekleştirmek, dış tehditlere karşı ülkenin bağımsızlığını koruyabilmekten sorumludur. Güçlü bir ülke bu görevleri yerine getirebilir. Bir ülke askeri, ekonomik, siyasal ve toplumsal anlamda güçlü ise, bu alanlardaki hedeflerini karşılamaya yetecek seviyede ise bu ülke güçlü bir ülkedir. Birinin eksik olması o ülkenin milletine karşı görevlerini yerine getirememesine neden olur. Nasıl ki askeri gücü zayıf ülkeler topraklarını koruyamazlar, nasıl ki ekonomik bağımsızlığı olmayan ülkeler başka ülkelerin yönetimi altına girerler, kendi iradelerine göre hareket edemezler, vatandaşlarını refah seviyesine ulaştıramazlar, işle bu nedenle bu bütün güçlerinin toplamı millî gücünü oluşturur.

    Siyasi güç de gücünü milletten alır, miletin iradesine dayanır, kültürünü ve niteliklerini oluşturan sosyokültürel gücünü de milletinin kültürü ve milleti oluşturan insan gücünün niteliklerinden alır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .