Atatürk, yukarıdaki belirtilen sözleriyle hangi yönetim şeklini eleştirmektedir?

Soru

“Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet, millet ve millet, hükümettir. Artık hükümet üyeleri kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.”

1 Cevap 1083 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Atatürk bu sözleri ile saltanat yönetimini yani monarşi ile yönetim şeklini eleştirmektedir. Çünkü bu yönetimde bütün ülke padişahın malıdır. Halkın bu yönetimde seçme, seçilme veya yönetim ile ilgili konularda söz hakkı yoktur.

    1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasıyla tek kişi egemenliğine bağlı monarji/padişahlık rejimi sona ermiştir. Cumhuriyetin ilanı ile de seçme ve seçilme, kendi geleceğini belirleme hakkı kazanan halk milli iradenin sahibi olmuştur. Kanunlar önünde inanç ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit vatandaşlar olmuşlardır

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .