Atatürk, yukarıdaki sözlerinde sanatçıyı neden alnında ışığı ilk hisseden insan olarak tanımlamıştır?

Soru

“Sanat, güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, yontma ve oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. Sanatkâr da toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”

, , 1 Cevap 902 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Türk toplumunda ulusal bir kültür oluştururken, sanat, çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma sürecinin önemli bir unsurudur. 

    Atatürk’e göre; sanat, insan duygularını yansıtır. Bu bakımdan sanatçı, en yüksek ulusal ve insani değerleri ortaya çıkaran kişidir. Bu yaklaşımı ifade etmek için de “Sanat güzelliğin ifadesidir… Sanatkâr da toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”  demiştir. 

    Sanatçı, yaşadığı toplumun sorunlarını iyi bilen ve önünü görebilen, eserleri ile toplumu aydınlatmaya çalışan, yol gösteren, eserlerinde çözümler arayan, geleceğe ışık tutan insandır.    

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .