Cevaplar ( 2 )

 1. Siyasi, ekonomik, askeri, sosyokültürel anlamda bağımsızlık, milletin egemenliği anlayışları Atatürkçü Düşünce Sisteminin oluşmasında etkili olmuştur. Tam bağımsız, özgür, çağdaş, kalkınmış bir ülke olmak milletin mutluluğu ve refahı için temel ihtiyaç olarak belirmiştir.

  Türk milletinin varlığını refah içerisinde ve medeni olarak sürdürmesini amaçlar, kişi hak ve özgürlüklerine önem verir , barışçıdır.

  Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin temeli millî kültürdür. Toplumu oluşturan bireyler ortak değerler etrafında kaynaşmış, ortak hedefe yönelmiş, üzerinde yaşadığı toprakları vatan olarak benimsemiştir.

   

  • Sanayi Devrimi ile teknik ve bilimsel konularda gelişen Batılı devletlerin gerisinde kalması;
  • ekonomik olarak Batı’ya bağımlı hale gelmeye başlaması,
  • dış borçlarının artmış olması, buna rağmen padişahın ve hükümetin rahatlarından başka birşey düşünmemeleri,
  • kapitülasyonların etkisiyle ekonominin çökmesi
  • Fransız ihtilali ile bağımsız demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, laiklik ve milliyetçilik düşüncelerinin etkisi ile  Osmanlı içinde ayaklanan çeşitli milletlerin;  imparatorluğun parçalanmasına yol açması
  • meşrutiyet yönetimine geçiş 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .