Atatürkçü Düşüncede Özellik Taşıyan Önemli Yaklaşımlar Nelerdir?

Soru
1 Cevap 342 görüntüleme

Cevap ( 1 )

    • Atatürkçü düşünce, kişinin hak ve hürriyetlerini koruyucu bir anlayışa sahiptir,
    • Uluslar arası düzeyde kabul edilen tüm hak ve özgürlükler, Atatürkçü düşüncede yer alır,
    • Atatürkçü düşünce hürriyeti her ilerlemenin anası kabul eder,
    • Atatürkçü düşünce, devleti kişinin hak ve hürriyetlerinin korunmasından sorumlu tutar,
    • Kişi hak ve hürriyetlerine karşı kişi vatandaşlık ödevleriyle yükümlü olur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .