Cevap ( 1 )

    • Tam bağımsızlık,
    • Toplum refahını sağlama,
    • Millet egemenliğini sağlama,
    • Akıl ve bilimi rehber kılma,
    • Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .