Cevap ( 1 )

  • Milletin ihtiyaçlarından kaynaklanmış olması,
  • Hayalci olmaması,
  • Bir bütün olarak Atatürk ilklerine dayanması,
  • Akıl ve bilimi rehber kabul etmesi,
  • Düşünce ve vicdan hürriyetine saygılıdır,
  • Milli birlik ve bütünlüğe önem vermesi,
  • Barışçı olması.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .